måndag 13 oktober 2014


EN LITEN PÅMINELSE

På måndag den 20oktober klockan 19.00 kommer vi och läser av eran vattenmätare.

Nästa avgift till föreningen skall vara oss tillhanda senast 141031

Vi önskar ha bloggen (www.sundveda.blogspot.se) mer levande och skulle därför vilja ha lite bidrag från er. Vill ni skriva något på bloggen så maila: mattias78@home.se

Och så var det där med parkeringen.. vänligen använd gästparkeringarna, inte gatan eller våra vändplaner

 

Ett stort tack till alla som ställde upp på städdagen i lördags. Det fanns massor att göra, men tyvärr många som inte ställde upp. Arbetet i vårt stora Sundvedaområde delas upp på de olika föreningarna och Hage hann inte med sitt jobb trots att de som ställde upp fick slita desto mer. Har ni några råd till styrelsen för att få våra medlemmar att ställa upp på höst- o vårstäd? Naturligtvis kan man ha förhinder men bara en av våra medlemmar meddelade sådant. Vi tror att alla våra medlemmar vill bo i ett attraktivt område? Då gäller det att vi hjälps åt att hålla det attraktivt. För fastigheter i attraktiva områden betalar man bättre. Med område menar vi då hela Sundveda som går nerifrån Stationsvägen till 263:an. Mycket mark (en mindre del kommunens o kyrkans). Helt klart tjänar var o en på att området ser snyggt o inbjudande ut. Naturligtvis kan Hage köpa entreprenörer, men kosta lär det göra. En förhoppning är också att vi på städdagar får igång det sociala umgänget i Hage. Socialt umgänge med fika och boule fanns en gång men har nu somnat in och gjort att de flesta grannar är ganska så anonyma. En trivselkommitté vore avlastande och roligt!

 

Se nu inte det här brevet som en pekpinne eller käftsmäll, utan ren information och början på en bättre samvaro oss grannar emellan!!

Med önskan om en härlig höst / Styrelsen för Sundveda Hage Samfällighetsförening